Doncs tampoc!

dilluns, 21-gener-2008

Doncs, no. Aquesta vegada tampoc. I ja he perdut el compte de quantes vegades s’ha suspès la sessió del parlament per escollir el nou president.

El sistema polític és “més aviat” complicat. Està basat en el repartiment entre els diferents grups socials (fonamentats en la religió). Cada part té la seva quota de poder, es reparteixen els ministres, i els càrrecs importants: el president, el primer ministre i el president del parlament. En teoria així tothom està representat, però la contrapartida és que si es vol dificultar el és relatívament fàcil fer-ho.

La situació actual és realment caòtica, i en part contrària a l’esperit que va portar a escollir el sistema, ja que són els membres de la mateixa comunitat que bloquegen les iniciatives dels altres membres.

Si a tot això hi afegim la tensió dels voltants, la combinació és realment interessant! I si no podeu llegir les últimes declaracions del líder d’Hezbollah…